Environment Centre
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem připravilo přehledovou indikátorovou publikaci „Zelený růst v České republice: vybrané indikátory“.

Publikace, na příkladu indikátorů vybraných z rámce definice zeleného růstu OECD, prezentuje stav a trendy vybraných environmentálních a socioekonomických proměnných. Indikátory jsou prezentovány v grafické formě a jsou doprovázené krátkým textem. Publikace je dostupná pouze v anglickém jazyce a je volně ke stažení zde.

HAVRÁNEK, M., SIDOROV, E., eds. (2011) Green Growth in The Czech Republic: Selected Indicators. Czech Statistical Office. Prague. ISBN 978-80-250-2141-5.

front_page