Environment Centre
fb  twitter  fb  fb

SP/4H6/142/08 Proposal of updated learning modules, developed using the computer supported methods (e-learning) and introduction of evaluation mechanism for lifelong learning for the environmental problems

The aim of the project lies in updating learning mudules, developed using the computer supported methods (e-learning) and introduction of evaluation mechanism for lifelong learning for the environmental problems

SP/4H6/142/08 Proposal of updated learning modules, developed using the computer supported methods (e-learning) and introduction of evaluation mechanism for lifelong learning for the environmental problems

Donor

Ministry of Environment of the CR

Project duration

June 2008–December 2010

Project coordinator in the Center

Ing. Jiří Dlouhý

Project description

The aim of the project lies in updating learning mudules, developed using the computer supported methods (e-learning) and introduction of evaluation mechanism for lifelong learning for the environmental problems

Outputs 

Dlouhá, Jana. Networking European Universities through e-learning. Envigogika, 1. vyd., 2008, roč. 3, č. 1, s. 1-10, ISSN 1802-3061.

Dlouhá, Jana. EnviWiki: the Czech Multimedia Toolkit for Education for Sustainable Development (ESD). Envigogika, 1. vyd., 2008, roč. 3, č. 1, s. 1-10, ISSN 1802-3061.  

Dlouhá, Jana,  Macháčková Henderson, Laura. E-learning as an opportunity for virtual mobility and competence development within European Universities. In The Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (ECEL), 1. vyd., Reading: Academic Publishing Limited, 2008.s. 297-307, ISBN 978-1-906638-22-1.

Brůhová - Foltýnová, Hana. Vědění a participace. Praha: Karolinum, 2009. Ekonomie a životní prostředí

Činčera, Jan. Výchova k udržitelnému rozvoji: mýtus nebo nová vlna? Envigogika, 2008, roč. 3, č. 1, s. 1-9, ISSN 1802-3061.

Činčera, Jan. Evaluační strategie středisek ekologické výchovy. Envigogika, 2008, roč. 3, č. 2, s. 1-21, ISSN 1802-3061.

Činčera, Jan. Evaluace programu Ekoškola. Envigogika, 2008, roč. 3, č. 2, s. 1-36, ISSN 1802-3061.

Dlouhá, Jana. Postnormální věda: vysoká očekávání, velké nejistoty. Principy nebo charakteristika?. Teorie vědy. Theory of Science, 2010 (přijato), ISSN 1210-0250.

Dlouhá, Jana. Multiple Perspectives on Globalisation and Sustainable Development - e-learning course. Poster na konferenci Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ, 23.9.2009 Praha.

Dlouhá, Jana. Aktivní výuka problematiky životního prostředí: odborné psaní pro EnviWiki. Přednáška na konferenci Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ, 23.9.2009 Praha. 

Dlouhá, Jana. Otevřenost vysokých škol vůči společnosti - současné trendy v aplikaci konceptu UR. Přednáška na konferenci Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ, 23.9.2009 Praha.

Dlouhá, Jana. Možnosti e-learningu v mezioborové výuce na VŠ se zaměřením na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Přednáška na konferenci Metody a možnosti ve výuce udržitelnosti na VŠ, 23.9.2009 Praha.

Outputs in the RIV system