Environment Centre
fb  twitter  fb  fb

 

 • Dlouhý, Jiří. Mise OECD. In: Environmentální aspekty podnikání (1), s. 20-20. 2001.

 • Dlouhý, Jiří. Mise OECD. In: Environmentální aspekty podnikání (1), s. 20-20. 2001.

 • Dlouhá, Jana and Dlouhý, Jiří. Nevládní organizace a životní prostředí. In: Mezinárodní politika 25(2), s. 4-5. 2001.

 • Dlouhý, Jiří. Databáze mezinárodních akcí o žp.  2000. Praha, www.czp.cuni.cz.

 • Dlouhý, Jiří. Přehled přednášek o životním prostředí.  2000. Praha, www.czp.cuni.cz.

 • Šremer, Pavel and Dlouhý, Jiří. Mezinárodní nevládní organizace a udržitelný rozvoj. Moldan, Bedřich, Hák, Tomáš, and Kolářová, Hana. In: Svazek 2: Teoretická východiska, souvislosti, instituce.  s. 179-196. 2002. Praha, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

 • Dlouhý, Jiří and Fišer, Bohumil. Přehled environmentálních časopisů .  2000. Praha, www.czp.cuni.cz.

 • Hák, Tomáš and Dlouhý, Jiří. Knihovna a informační středisko o udržitelném rozvoji. Moldan, Bedřich, Hák, Tomáš, and Kolářová, Hana. In: Svazek 4: Vzdělávání, informace, indikátory.  s. 117-120. 2002. Praha, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

 • Dlouhý, Jiří. The Involvement of the Czech NGOs in the Accession Process. In: Common NGO strategies for EU members and applicants (in energy, gene technology and biodiversity).  s. 8-12. 2000. Vienna, ÖKOBÜRO (Co-ordination Bureau of Austrian Environmental Organisations).

 • Dlouhý, Jiří. Energie für die Wende - effizient und erneubar. In: EUropa-Info Special I, s. 20-20. 2002.

 • Dlouhý, Jiří. Regional Development of  the Czech Republic at the end of the Millenium. In: Policy Matters (březen), s. 11-16. 2000.

 • Dlouhý, Jiří and Dlouhá, Jana. Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách České republiky.  96. Praha, MŽP ČR.

 • Dlouhý, Jiří. Directory Listings for Czech Republic. Grycz, Czeslaw Jan. In: Libraries and Environmental Information Centers in Central Eastern Europe: A Locator / Directory.  s. 23-96. 94. California, The Wladyslaw Poniecky Foundation.

 • Dlouhý, Jiří. Ekologický akční program pro střední a východní Evropu.  94. Maďarsko , OECD and World Bank. Environmental Action Programme for Central and Eastern Europe.

 • Dlouhý, Jiří, Kopalová, Kristýna and others. Analýza informačního servisu v oblasti životního prostředí na internetových stránkách velkých evropských měst a návrch komplexního řešení pro Prahu.  2000. Praha, Magistrát hl.m. Prahy.

 • Gabal, Ivan , Dlouhý, Jiří, and Frühvirt, Ivan. Strengthening the Czech Republic's preparation for integration into the EU with regard to the environment.  2000. Praha, DG Environment EC.

 • Dlouhý, Jiří. Perspectives of Sustainable Living in Europe, Japan and North America - Workshop Proceedings, Praha, December 12-14, 1994.  95. Praha, Vesmír.

 • Dlouhý, Jiří. Strategie trvale udržitelného rozvoje, Evropská unie a nevládní organizace. In: Nika (1), s. 47-47. 2001.

 • M. Nesládek, J. Kočka M. Vaněček J. Stuchlík O. Štika J. Dlouhý E. Šípek and M. Jedli?ka. Amorphous silicon vidicon target . Journal of Non-Crystalline Solids 90(1-3), 251-254. 87.

 • Rynda, Ivan Dlouhý Jiří Ščasný Milan. Institutional Tools for Sustainable Development in the Czech Republic. Hontelez/John. Environmetnal Policy Integration (EPI): Theory and Practice in the ENECE Region.  173-174. 2003. Brussels, European Environmental Bureau.

 • Dlouhá, Jana Dlouhý Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference. Dlouhá, Jana and Dlouhý, Jiří. Co znamená udržitelnost pro univerzity? Sborník mezinárodní konference.  2005. Praha, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí.

 • Dlouhý, Jiří: Několik vzpomínek na organizaci ministerské konference v Dobříši 1991. In: Hlaváček, J: Proces "Životní prostředí pro Evropu": úspěchy a výzvy, s. 30-33, 2009, Praha, Ministerstvo životního prostředí

 • Dlouhý, Jiří: Several Memories from the Organization of the Ministerial Conference in Dobříš 1991 . In: Hlaváček, J: "Environmenta for Europe" Process: Success and Challenges, s. 34-37, 2009, Praha, Ministerstvo životního prostředí

 • DLOUHÁ, Jana, DLOUHÝ, Jiří, ZAHRADNÍK, Martin, MACHÁČKOVÁ HENDERSON, Laura. (2009): Networking European universities through e-learning. In Proceedings from the 6th International Conference Sustainable Development, Culture and Education. 1. vyd., 2009.

 • DLOUHÁ, Jana, DLOUHÝ, Jiří, HATTANOVÁ, Alena, ZAHRADNÍK, Martin. (2006): Kurz Globalizace a globální problémy, In Globalizace a globální problémy: univerzální kontext pro studium různých oborů. Sborník konference Fóra VŠ učitelů, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha 2006