Environment Centre
fb  twitter  fb  fb

nakopniprahuPan primátor Prahy nám poslal následující informaci: Obracím se na Vás s prosbou o předání informací Vašim studentům ve věci možného zapojení do Pražského inovačního maratonu. Pražský inovační maraton, známý pod populárním jménem #NakopniPrahu , je soutěž pro širokou veřejnost o návrh nejlepších inovací pro město v jedné z osmi tematických oblastí. V návaznosti na úspěšný první ročník nyní připravujeme start druhého běhu, který bude zahájen seznamovacím online workshopem 12. února s účastí 40 kvalifikovaných týmů a zakončen při velkém finále v červnu letošního roku, kde 10 nejlepších představí své prototypy nových služeb či řešení pro Prahu (všichni doufáme, že již s osobní účastí).

Velmi bych ocenil zapojení Vašich studentů, pro které soutěž může být cennou zkušeností na poli inovačních aktivit a také motivací pro rozjezd vlastního podnikání. Studentům se zde otevírá příležitost zkusit si vyvinout vlastní produkt či službu od nápadu až po realizaci vč. business plánu během tří měsíců, a to za podpory odborníků a mentorů pro dané oblasti. Získají tak nové dovednosti, zážitky a možnost nahlédnout pod pokličku činností hlavního města, které řeší rozmanité výzvy pro zajištění co nejlepší kvality života svých občanů i návštěvníků . Zapojení stude ntů Vaší univerzity by bylo cenným přínosem pro spolupráci Prahy  s mladými talentovanými lidmi, kteří disponují neotřelými, inovativními nápady, jež mohou pomoci městu v jeho dalším udržitelném rozvoji.

Stručně o projektu:

  • Soutěž #NakopniPrahu poběží cca 4 měsíce, po které budou rozvíjeny pilotní projekty zacílené na zlepšení kvality života obyvatel Prahy
  • Projekty vymyslí a  rozpracují týmy inovátorů z  řad veřejnosti,  vybrané na  základě vyhodnocení zaslaných přihlášek (do dnešního dne registrujeme již téměř 20 přihlášek)
  • Hlásit se mohou 2–5 členné týmy, které si zvolí jednu z projektových výzev, jež dále rozvedou
  • Cílem je představit funkční prototyp nové služby či produktu odborné porotě a následně i široké veřejnosti
  • Hodnotitelé "konceptu" nové služby nebo produktu jsou odborníci z řad MHMP i externisti
  • Semifinále s účastí 20 týmů proběhne formou představení celého prototypu včetně business plánu (březen–duben 2021)
  • 10 dopracovaných finálových projektů bude detailně vyhodnoceno a odborná porota vybere 3 nejlepší, které získají i finanční odměnu (květen–červen 2021)

 V případě hlubšího zájmu o spolupráci velmi oceníme i zapojení členů Vaší akademické obce, ať již v roli mentorů či hodnotitelů.

 Více na webových stránkách www.nakopniprahu.cz a také na sociálních sítích (pod #nakopniprahu).

Our recent publications

Bell, R., Khan, M., Romeo-Velilla, M., Máca, V., Zvěřinová, I., Ščasný, M. at all. (2019) Ten Lessons for Good Practice for the INHERIT Triple Win: Health, Equity, and Environmental Sustainability, Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(22), 4546  Permanent link

Read more ...

Xhelili, A., Strube, R., Grossi, F., Zvěřinová, I., Taylor, T., Martinez-Juarez, P., Quiroga, S., Suárez, C., Gjorgjev, D. (2020) A Technological Scenario for a Healthier, More Equitable and Sustainable Europe in 2040: Citizen Perceptions and Policy ImplicationsInt. J. Environ. Res. Public Health, 17(1), 231 Permanent link

Read more ...

Máca, V., Ščasný, M., Zvěřinová, I., Jakob, M., Hrnčíř, J. (2020), Incentivizing Commuter Cycling by Financial and Non-Financial RewardsInt. J. Environ. Res. Public Health, 17(17), 6033 Permanent link

Read more ...

Zvěřinová, I., Máca, V., Ščasný, M., Strube, R., Marques, S., Dubová, D., Kryl, M., Craveiro, D., Taylor, T., Chiabai, A., de Jalón, S.G.(2020), How to Achieve a Healthier and More Sustainable Europe by 2040 According to the Public? Results of a Five-Country Questionnaire Survey, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(17), 6071 Permanent link

Read more ...

Urban, J., Braun Kohlová, M., & Bahník, Š. (2020). No Evidence of Within-Domain Moral Licensing in the Environmental Domain. Environment and Behavior, Environment and Behavior. Permanent link.

Read more ...

Dlouhý, J., Dlouhá, J., (2019). Scientific Evidences on Climate Change – Objective Facts, or Arguments for Societal Transformation. Životné prostredie,53/4, 2019, Permanent link 

Read more ...

Braun Kohlová, M., Urban, J.. (2020). Buy green, gain prestige and social status. Journal of Environmental Psychology, 69, June 2020, Temporary linkPermanent link  

Harris, S., Weinzettel, J., Bigano, A., Källmén, A. (2020). Low carbon cities in 2050? GHG emissions of European cities using production-based and consumption-based emission accounting methodsJournal of Cleaner Production, 248, 1 March 2020, 119206, Permanent link