Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Níže naleznete program semináře s prezentacemi.

Program

Udržitelná doprava – představení cílů a strategií Ministerstva životního prostředí

(Monika Nejedlá, MŽP)

 

Modelování dopadů opatření v sektoru dopravy (pdf, 499 kB)

(Vojtěch Máca, COŽP UK)

 

Modelování ekonomických dopadů změny klimatu (pdf, 1 418 kB)

(Milan Ščasný, COŽP UK)

 

Kvantifikace externích nákladů z dopravy (pdf, 812 kB)

(Jan Melichar, COŽP UK)

 

Scénáře vývoje dopravy a vliv na kvalitu ovzduší (pdf, 3 630 kB)

(Jiří Dufek, ex Centrum dopravního výzkumu)

 

Analýza životního cyklu motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO2 (pdf, 1 318 kB)

(Jiří Dufek, ex Centrum dopravního výzkumu)

 

Využití kvantifikací externalit a LCA pro hodnocení návrhů politik (pdf, 2 296 kB)

(Ferenc Kiss, University of Novi Sad)