Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Seminář o teorii plánovaného chování : poslední vývoj a aplikace na proenvironmentální chování

front pictureCentrum pro otázky životního prostředí uspořádalo dne 24. září 2010 v prostorech Karolina v Praze mezinárodní seminář o posledním vývoji a aplikacích teorie plánovaného chování se zvláštním důrazem na modelování proenvironmentálního chování v zemích Střední a Východní Evropy. 

Seminář uvedli svými přednáškami prof. Icek Ajzen (University of Massachusetts) a prof. Peter Schmidt (Justus-Liebig-Universität Gießen).

 

 

 

E-proceedings of the Seminar on Theory of Planned Behavior


Podrobnější materiály k úvodním přednáškám naleznete zde.

 

Fotografie ze semináře naleznete zde (zip, 4 502 kB).

 

Program semináře s prezentacemi v angličtině ke stažení naleznete níže.

 

Poděkování

Tento seminář podpořila finančně Grantová agentura ČR v rámci grantového projektu č. 403/08/1694, Aplikace modelu environmentálně signifikantního chování v ČR. Za tuto podporu děkujeme.

.

Program

8:30 – 9:00 Registration and welcome coffee

 

9:00 – 9:15 Jiří Buriánek: Seminar opening and welcoming 

 

9:15 – 10:15 Icek Ajzen: Keynote lecture I : Environmental Protection and the Theory of Planned Behavior (pdf, 498 kB)

 

10:15 – 10:45 Discussion

 

10:45 – 11:00 Coffee break

 

11:00 – 11:30 Jochen Wittenberg: Applying the theory of planned behavior to juvenile shoplifting (pdf, 196 kB)

 

11:30 – 11:45 Discussion

 

11:45 – 12:15 Sibylle Nideröst, Daniel Gredig: Condom use with casual partners in heterosexual men: extending the theory of planned behaviour by adding the socio-cultural variable somatic culture (pdf, 121 kB)

 

12:15 – 12:30 Discussion

 

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:30 Peter Schmidt: Keynote lecture II : Theory driven evaluation and evidence based policies (pdf, 1 206 kB)

 

14:30 – 15:00 Discussion

 

15:00 – 15:30 Jana Lukačovská, Katarína Hennelová: Motivation towards blood donation based on the theory of planned behavior (pdf, 4 320 kB)

 

15:30 – 15:45 Discussion

 

15:45 – 16:00 Coffee break

 

16:00 – 16:30 Iva Zvěřinová: Determinants of organic food consumption (pdf, 293 kB)

 

16:30 – 16:45 Discussion

 

16:45 – 17:15 Jan Urban: Factors of proenvironmental behavior of university students (pdf, 100 kB)

 

17:15 – 17:30 Discussion

 

19:00 Dinner / Social program