Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Rozšiřující texty k úvodním přednáškám semináře “Teorie plánovaného chování: poslední vývoj a aplikace na proenvironmentální chování”, Praha, 24.9.2010

Níže naleznete rozšiřující texty k úvodní přednášce prof. Iceka Ajzena a prof. Petera Schmidta:

Ajzen, Icek. (1985). From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior. In Kuhl, Julius & Beckmann, Jürgen Action Control : From Cognition to Behavior. pp. 11-39. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer-Verlag.

 

Ajzen, Icek. (2005). Laws of Human Behavior: Symmetry, Compatibility, and Attitude-Behavior Correspondence. In Beauducel, André et al. Multivariate Research Strategies. pp. 3-19. Aachen: Shaker.

 

Ajzen, Icek & Gilbert Cote, Nicole. (2008). Attitudes and the Prediction of Behavior. In Crano, W. D. & Prislin, R. (eds.). Attitudes and Attitude Change. pp. 289-311. New York: Psychology Press. 

 

 

Bamberg, Sebastian, Schmidt, Peter. (1999) Regulating Transport: Behavioural Changes in the Field. Journal of Consumer Policy 22: 479–509. (pdf, 120 kB)

 

Bamberg, Sebastian, Schmidt, Peter. (2001). Theory-Driven SubgroupSpecific Evaluation of an intervention to Reduce Private Car Use. Journal of Applied Social Psychology 31(6), pp. 1300-1 329 (pdf, 1 515 kB)

 

Bamberg, Sebastian, Schmidt, Peter. (2003). Incentives, Morality, Or Habit? Predicting Students' Car Use for University Routes With the Models of Ajzen, Schwartz, and Triandis. Environment and Behavior, 2003 (35): 264 (pdf, 167 kB)

 

Bamberg, Sebastian, Möser, Guido. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behaviour. Journal of Environmental Psychology, 27 (2007): 14–25 (pdf, 297 kB)

 

Poděkování:

Tento seminář podpořila finančně Grantová agentura ČR v rámci grantového projektu č. 403/08/1694, Aplikace modelu environmentálně signifikantního chování v ČR. Za tuto podporu děkujeme.