Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, Ovocný trh 3 / 5, 116 36 Praha 1

Termín konání: 19.-20.10. 2006

Centrum pro otázky životního prostředí ve spolupráci s Komisí pro správu ekosystémů IUCN a s podporou výzkumného institutu Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening organizují mezinárodní worksop Measuring the state of nature: concepts and indicators (Měření stavu přírody: koncepty a indikátory).

Cílem semináře je sjednotit diskuzi o ukazatelích integrity ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a biologické rozmanitosti. Dále se budou účastníci semináře snažit zkoumat metodické výhody a nevýhody různých přístupů k tvorbě ukazatelů pro hodnocení biologické rozmanitosti a lidských tlaků na ekosystémy.

V rámci mnoha mezinárodních procesů se projevují snahy najít ty nejefektivnější indikátory, které by mohly sledovat udržitelnosti lidské činnosti. Otázkou je, zda je indikátory stavu ekosystému možné použít univerzálně napříč různými ekosystémy, jako napřiklad základní ekonomické indikátory jako HDP nebo indikátory emisních cílů. Nedostatek univerzálních indikátorů stavu ekosystémů také brzdí rozvoj sítí dlouhodobého monitorování. To vyžaduje intenzivní diskuse o indikátorech na úrovni ekosystémů, které by byly vědecky podloženy, politicky relevantní a efektivní z hlediska nákladů a přínosů.

Motivace pro organizaci tohoto dvou-denního workshopu vychází z potřeby najít konsensus o dalším směru vývoje indikátorů a údajů o stavu ekosystémů a konsolidovat metodiku jejich tvorby a výzkumné otázky. Workshop by měl přispět do diskuse o tom, jaký je současný stav v oblasti kvantitativních indikátorů stavu ekosystémů na makro úrovni a které indexy mají nejvyšší potenciál stát se všeobecně uznávanými ukazately pro podávání zpráv o stavu přírody.

Mezi účastníky workshopu patří přizvaní odborníci na biodiverzitu a na indikátory stavu ekosystémů z univerzit, výzkumných ústavů a mezinárodních organizací. Workshop vytvoří fórum pro výměnu myšlenek a jeho výstupem bude zpráva. Zpráva z workshopu bude předložena sekretariátu Úmluvě o biologické rozmanitosti a jeho vědeckému orgánu, Mezinárodnímu svazu ochrany přírody (IUCN), Evropské komisi - DG pro životní prostředí a DG pro výzkum a americké Environmental Protection Agency (EPA), a rovněž bude k dispozici všem zainteresovaným a relevantním organizacím a jednotlivcům.
 

Workshop se skládá z prezentací hlavních řečníků, krátkých doplňující příspěvků a diskusních skupin zaměřených na témata workshopu: souhrnné indikátory a složené indexy týkající se ekosystémů, indikátory stavu ekosystému, jeho služeb a udržitelného využívání, integrita a zdraví ekosystémů, indikátory udržitelného využívání biodiverzity, koncepce pro hodnocení a monitorování stavu ekosystémů, výchozí stav biodvierzity a cíle pro rok 2010.

Workshop se bude konat v historických budovách Univerzity Karlovy ze 14. století, v krásném centru města Praha. Chcete-li získat podrobnější informace o workshopu, obraťte se na pana Davida Vačkáře (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).