Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PROGRAM

Středa, 2. srpen

18:00  

Představení účastníků letního workshopu

Zahajovací večeře

Čtvrtek, 3. srpen

Pátek, 4. srpen

8:30 – 10:00

Hodnocení potenciálu mimoprodukčních funkcí některých typů obhospodařování půdního fondu

Kateřina Ventrubová, ČZU v Praze

10:00 – 13:00

Diskuse metodických přístupů pro odhad cestovních nákladů v modelech rekreační poptávky: případ aplikace TCM v Jizerských horách

Jan Melichar, CUEC

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:30

Možnosti využitia hedonických metod na Slovensku

Denisa Laníková, EUB Bratislava

15:30 – 18:00

Monetární vyjádření dopadů pracovního procesu na zdravotní stav pracovníků: aplikace hedonické metody a podmíněného hodnocení v České republice

Jan Urban, Milan Ščasný, CUEC

18:30

Večeře

Účastnící:

BRAUN KOHLOVÁ Markéta, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

BRŮHA Jan, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

BRŮHOVÁ FOLTÝNOVÁ Hana, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

JAHODA Robert, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie

LANÍKOVÁ Denisa, Ekonomická univerzita v Bratislave

MÁCA Vojtěch, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

MELICHAR Jan, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

ŠČASNÝ Milan, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

URBAN Jan, COŽP, Univerzita Karlova v Praze

VENTRUBOVÁ Kateřina, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství

VOJÁČEK Ondřej, Vysoká škola ekonomická v Praze, NHF, katedra Ekonomiky ŽP

ZIMMERMANNOVÁ Jarmila, Ministerstvo životního prostředí ČR & VŠE v Praze

Technická podpora:

ŠKOPKOVÁ Hana, COŽP, Univerzita Karlova v Praze