Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Na letním odborném semináři environmentální ekonomie byly diskutovány nové poznatky dosažené výzkumníky, akademiky nebo studenty v České republice při aplikaci metodologie neoklasické ekonomie při řešení problémů spojených se životním prostředím. Touto formou dále aspirujeme na vytvoření platformy výzkumníků, akademických pracovníků a studentů v oblasti environmentální ekonomie. Cílem platformy by měla být vzájemná výměna poznatků a informování se o výzkumných aktivitách prostřednictvím pravidelných odborných seminářů a kolokvií.

Témata odborného semináře byla následující:

  • Chování spotřebitele a distribuční dopady
  • Metodologické otázky valuací netržních statků

Datum konání: 3.-4. srpen 2006

Místo konání: Ondříkovice u Frýdštejna, Český ráj

Pozvánka

Registrační formulář