Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Níže naleznete program letní školy „Oceňování životního prostředí“ konané 25. až 31. července 2005 v CHKO Jizerské hory.

Program 

V programu jsou uvedeny odkazy na prezentace, které zazněly na letní škole.

Pondělí 25. července 2005

exkurze do spalovny TERMIZO Liberec

Úterý 26. července 2005

zahájení letní školy, úvodní slovo

Ing. Jan Melichar (COŽP) – prezentace (pdf, 332 kB), Doc. Petr Šauer (KŽP VŠE)

theoretical background of non-market valuation, advantages and disadvantages of the methods (in English

Alberto Longo (University of Bath) – prezentace (pdf, 84 kB)

diskuse

úvod do netržních metod oceňování a přehled jejich aplikací v ČR Mgr. Milan Ščasný (COŽP) – prezentace 1  (pdf, 462 kB),  prezentace 2 (pdf, 154 kB) a rozšiřující bonus: EAERE - European Association of Environmental and Resoure Economists – prezentace (pdf, 79 kB)

diskuse

aplikace netržních metod oceňování na příkladě případových studií

Doc. Petr Šauer (KŽP VŠE)

valuation of water resources in Guatemala (in English)

Ing. Silvie Aguilar (KŽP VŠE) – prezentace (pdf, 1 MB)

diskuse

projekt ExternE: hodnocení externích nákladů vyvolaných výrobou elektřiny a tepla v ČR

Mgr. Mirek Havránek – prezentace (pdf, 1,3 MB), Ing. Jan Melichar (COŽP) – prezentace (pdf, 1,3 MB)

využití výsledků oceňování pro návrh nástrojů environmentální regulace

Mgr. Vojtěch Máca, Mgr. Milan Ščasný (COŽP) –  prezentace (pdf 225 kB)

diskuse

 

Středa 27. července 2005

the Exxon Valdez case study, the origins of the travel cost model, choice experiments and hedonic pricing (in English)

Alberto Longo (University of Bath) – prezentace (pdf, 306 kB)

diskuse

představení výzkumu metody podmíněného hodnocení (CVM)

Mgr. Milan Ščasný (COŽP) – prezentace (pdf, 117 kB)

analýza dat výzkumu založeného na CVM

Ing. Jan Brůha, M.A. (COŽP) – prezentace (pdf, 137 kB)

kritické hodnocení netržních metod oceňování z pohledu sociologie – příklady z praxe

Mgr. Jan Urban (COŽP) – prezentace (pdf, 111 kB)

diskuse

představení výzkumu metody cestovních nákladů (TCM)

Ing. Jan Melichar (COŽP) – prezentace (pdf, 1,3 MB)

analýza dat výzkumu založeného na TCM

Ing. Jan Brůha, M.A. (COŽP)

diskuse 

Čtvrtek 28. července 2005

celodenní terénní exkurze po CHKO Jizerské hory s odborným výkladem zástupce Správy CHKO
 

Pátek 29. července 2005

problematika škod na lesních porostech v Jizerských horách

Mgr. Petra Kušková (COŽP) – prezentace (pdf, 270 kB)

ekologie krajiny a finanční podpory v lesnictví

Ing. Eliška Kotíková (KŽP VŠE) – prezentace (pdf, 210 kB)

oceňování externalit v zemědělství

Ing. Lustigová Lucie (KŽP VŠE) – prezentace (pdf, 265 kB)

diskuse

ekonomické oceňování škod na lesních porostech v prostoru CHKO Jizerské hory

Ing. Jan Melichar (COŽP) – prezentace (pdf, 4,3 MB)

diskuse

 metody dotazníkového šetření

Mgr. Jan Urban (COŽP) – prezentace (pdf, 107 kB)

představení metody dotazování, která bude použita na letní škole

Ing. Jan Melichar, Mgr. Jan Urban (COŽP)

práce účastníků ve skupinách na dotazníku

kulatý stůl účastníků

instruktáž ke sběru dat

Ing. Jan Melichar (COŽP)
 

Sobota 30. července 2005

sběr dat v terénu CHKO Jizerské hory pro využití metody cestovních nákladů a metody podmíněného hodnocení 

Neděle 31. července 2005

diskuse poznatků z terénního šetření

vyhodnocení dat

Ing. Jan Melichar, Mgr. Milan Ščasný, Ing. Jan Brůha, M.A., Mgr. Jan Urban (COŽP), Alberto Longo (University of Bath) – prezentace (pdf, 87 kB)

závěr letní školy