Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Udržitelná doprava – indikátory a externality
s představením výsledků projektu „Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvoje“

Udržitelná doprava – indikátory a externality
s představením výsledků projektu „Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvoje“

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D., COŽP UK
Ing. Jan Melichar, Ph.D., COŽP UK
Mgr. Jan Karel, ATEM

Kdy a kde:  čtvrtek  9. 1. 2014 od 14:00 hod., COŽP UK

Pozvánka