Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Braun-Kohlova-Cesty-mestem-obalka-web  Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování

   Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD., COŽP UK

   Koreferát: Mgr. Michal Šimeček, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 

Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování

Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD., COŽP UK

Koreferát: Mgr. Michal Šimeček, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Kdy a kde: 15. května 2013, 15:00, Krystal – COŽP UK

Pozvánka

Prezentace