Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Lo-kniha mala

Více informací o seminářích Super Solidam Petram najdete zde.

 

 Semináře Super Solidam Petram se konají od roku 2001 s cílem prezentovat odborné veřejnosti výsledky výzkumu v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Zároveň získávají výzkumní pracovníci Centra pro otázky životního prostředí UK a zvaní hosté prostřednictvím diskuse bezprostřední reakce na aktuální vědecké problémy, jejich teoretický,  metodologický a aplikační rozměr.

Jak se k nám dostat

Plánované semináře

??. ?. 2013

Odhad elasticit substituce faktorů: Struktura produkční CES funkce v CGE modelech

Mgr. Lukáš Rečka, COŽP UK

Koreferát: (tbd)

Kdy a kde:  2013 (tbd), Krystal – COŽP UK

 

Minulé semináře

14. 3. 2013

Nástrojový mix české klimatické politiky

Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., COŽP UK

Koreferát: Ing. Pavel Zámyslický, Ministerstvo životního prostředí, Odbor změny klimatu

doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., VŠE v Praze, Katedra veřejných financí

Kdy a kde: 14. března 2013, 15:00-17:00, Eurocentrum – Evropský dům

27. 3. 2013

Vliv veřejné zeleně na cenu bydlení v Praze

Ing. Jan Melichar, PhD., COŽP UK, Ing. Kateřina Kaprová, COŽP UK

Koreferát: Mgr. Jan Urban, PhD., COŽP UK

Kdy a kde: 27. března 2013, Krystal – COŽP UK

15. 4. 2013

 Experimental Design for Discrete Choice Experiment Approach – interní kurz (v případě zájmu kontaktujte Ščasný)

Dr. Mikolaj Czajkowski, University of Warszawa

Kdy a kde: 15. dubna 2013, 18:30-20:00 – IES FSV UK, místnost 206

15. 5. 2013

Cesty městem. O racionalitě každodenního cestování

Mgr. Markéta Braun Kohlová, PhD., COŽP UK

Koreferát: Mgr. Michal Šimeček, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Kdy a kde: 15. května 2013, 15:00, Krystal – COŽP UK

 

  Archiv seminářů Super Solidam Petram

 

______________