Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Nástrojový mix české klimatické politiky

Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., COŽP UK

Koreferát: Ing. Pavel Zámyslický, Odbor změny klimatu, Ministerstvo životního prostředí
doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí

Nástrojový mix české klimatické politiky

Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., COŽP UK

Koreferát: Ing. Pavel Zámyslický, Odbor změny klimatu, Ministerstvo životního prostředí
doc. Ing. Leoš Vítek, PhD., Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí

14. 3. 2013, 15:00-17:00

Eurocentrum – Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Seminář byl součástí projektu CECILIA 2050 – Choosing Efficient Combinations of Policy Instruments for Low-carbon development and Innovation to Achieve Europe’s 2050 climate targets, který se v úvodním bloku aktivit zabývá hodnocením optimality nástrojového mixu klimatické politiky ve vybraných členských státech EU.

Vybrané nástroje byly hodnoceny podle 4 hlavních policy landscapes – nastavení ceny uhlíku, energetická účinnost/spotřeba energie, podpora obnovitelných zdrojů a neuhlíkové emise skleníkových plynů. Jednotlivé nástroje, jejich interakce a interakce mezi landscapes jsou srovnávány s ohledem na jejich ekonomickou efektivitu, environmentální účinnost a (politickou) proveditelnost.

Výsledky diskuse semináře jsou součásti zprávy projektu CECILIA2050  

Prezentace