Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vliv veřejné zeleně na cenu bydlení v Praze 

Ing. Jan Melichar, Ph.D., Ing. Kateřina Kaprová, COŽP UK

Koreferát: Mgr. Jan Urban, Ph.D., COŽP UK

Vliv veřejné zeleně na cenu bydlení v Praze 

Ing. Jan Melichar, Ph.D., Ing. Kateřina Kaprová, COŽP UK

Koreferát: Mgr. Jan Urban, Ph.D., COŽP UK

Termín konání: 27. 3. 2013, 13:30-14:30
Místo konání: Krystal – COŽP UK 

Prezentace

Seminář seznámil posluchače se závěry výzkumu, které autoři publikovali letos ve vědeckém časopise Landscape and Urban Planning.
Veřejná zeleň je důležitou součástí městských aglomerací. Městská zeleň poskytuje obyvatelům města mnohé přínosy, které jsou považovány podle ekonomické teorie za externality. Jednou z možností, jak ocenit přínosy zelených ploch, je využití zástupného trhu s bydlením. Prostřednictvím modelu hedonické ceny lze odhadnout, zda a jaký druh městské zeleně je kapitalizovaný do cen bydlení.
Výsledky hedonického modelu vytvořeného pro území hl. města Prahy ukázaly, že velké plochy městské zeleně – městské lesy a zvláště chráněná území – jsou kapitalizované v ceně bydlení, ale pouze do 2 km od místa bydliště. Naopak, plochy s nižší ekologickou hodnotou – orná půda – nemají na cenu bydlení významný vliv.
Článek lze nalézt na této webové adrese: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204612002654

Více informací o SSP seminářích: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(program, témata), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.(logistika, prezentace)