Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 

EAERE 2012 - 19th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze zorganizovalo ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze 19. ročník prestižní konference Evropské asociace environmentálních ekonomů. Konference se uskutečnila ve dnech 27. - 30. června 2012. Konferenci navštívilo na 700 účastníků z celého světa,

Hlavními řečníky konference byli prof. William D. Nordhaus (Yale University), spoluautor světoznámé učebnice ekonomie, prof. V. Kerry Smith (Arizona State University) a prof. Ian J. Bateman (University of East Anglia).

Konference se tematicky dotkla všech oblasti environmentální ekonomie a ekonomie přírodních zdrojů.

 

Více ke konferenci přímo na jejích stránkách www.eaere2012.org