Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Na konferenci byly představeny výsledky a praktické přínosy vybraných evropských projektů týkající se trendů a dopadů dopravy a rozvoje alternativních paliv - vodíku a biopaliv - v dopravě.

Jednacím jazykem konference byla angličtina, simultánní tlumočení do češtiny bylo zajištěno.

Konference byla pořádána v rámci projektu MOBIDAYS - Sustainable Mobility Days.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Modrá posluchárna Karolina (vchod z Celetné 20), Praha 1

Webové stránky konference