Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Socioekonomické bariéry udržitelné dopravy", která se uskuteční

v pondělí 18. června 2007

v Modré posluchárně Karolina (vchod z Celetné 20).

Na konferenci budou představeny výsledky a praktické přínosy vybraných evropských projektů týkající se trendů a dopadů dopravy a rozvoje alternativních paliv - vodíku a biopaliv - v dopravě. Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánní tlumočení do češtiny bude zajištěno.

Konference je pořádána v rámci projektu "Sustainable Mobility Days - MOBIDAYS". Přihlašovací formulář k účasti na konferenci naleznete na stránkách projektu www.mobidays.eu.