Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Úplný název konference: Environmental Accounting and Sustainable Development Indicators 2007 (Environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje)

Tato konference se konala pod záštitou:

Martina Bursíka, ministra životního prostředí České republiky,
Jana Fischera, předsedy Českého statistického úřadu.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Českým statistickým úřadem a Ministerstvem životního prostředí České republiky organizovala 3. mezinárodní konferenci "Environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje (EA-SDI) 2007 ", která se konala v budovách Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 23.-25. května 2007.

O konferenci

Tato konference byla třetí v řadě, jež byla uspořádána Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Univerzitou Karlovou se zaměřením na environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje. Všichni účastníci byli v rámci ní vyzváni  k diskusi o současné situaci, k poukázaní na teoretické i praktické výsledky a ke stanovaní cílů pro budoucí vývoj v této oblasti.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Poslání

Posláním této akce bylo podpořit povědomí o konceptech a nástrojích trvale udržitelného rozvoje pomocí indikátorů a rámců pro environmentální účetnictví.

Cíl konference

Hlavním tématem konference byla reakce na naléhavou potřebu podniknout kroky na úrovni mezinárodních organizací, států, místních orgánů a nevládních organizací směrem k udržitelnému rozvoji. Tímto způsobem konference přispěla k celosvětové diskusi a úsilí v posilování propojení mezi teorií a praxí v řešení environmentálních hrozeb a výzev.

Cílové skupiny

Konference se zúčastnilo přibližně 110 odborníků na životní prostředí, akademiků, statistiků, úředníků, účetních a finančních manažerů, jiných obchodních specialistů, vědců a výzkumníků z asi 30 zemí světa.