Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy ve spolupráci s AEA Technology Environment pořádala konferenci "External Costs of Waste Treatment, Food Production, And Industry: Harmonising And Sharing of Operational Estimates".

Cílem konference je představit výsledky a nástrojů z projektu MethodEx financovaného z prostředků 6. rámcového programu Evropské komise. Hlavním cílem projektu je rozvíjet osvědčené postupy v oblasti hodnocení externích nákladů. Jedná se o rozšíření ExternE analýzy na oblast odpadů, průmyslu a zemědělství, a předvedení této analýzy na případových studiích. V rámci projektu bylo také vypracováno několik nástrojů, které mají pomoci politikům s analýzou externalit - první s databází studií externalit a druhý se sadou nástrojů pro politiky pro zjednodušení posuzování externalit. Projekt se konečně zabýval i přenositelností dat, s důrazem na přenos přínosů do přistupujících zemí, aby umožnil širší uplatnění výsledných metod, údajů a informací.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1