Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Centrum pro otázky životního prostředí UK a Právnická fakulta UK, s podporou Evropského sociálního fondu poskytnutou v rámci programu JPD3 si dovoluje pozvat Vás na konferenci na téma Globalizace a globální problémy: univerzální kontext pro studium různých oborů

Konference je součástí cyklu pravidelně pořádaných setkání Fóra vysokoškolských učitelů.

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Areál Jinonice, U kříže 8, Praha 5 – aula

Cíle konference

Problematika globalizace se na vysokých školách se přednáší s ohledem na podstatu globalizace, specifické problémy, které globalizace působí nebo kde přispívá k jejich eskalaci, často se dotýká role a postavení vybraných hráčů na poli globalizace a pokouší se předvídat možný další vývoj včetně rizik, která globalizace může přinést.

Konference se bude zabývat globálními problémy a jejich důsledky pro změny oborových paradigmat; diskutovat proces globalizace z hlediska vlivu na praxi v různých oblastech; to vše s cílem otevřít nové pohledy na výuku založenou na sdílení oborových zkušeností.

Zvaní přednášející z českých univerzit představí své programy či kurzy, budou debatovat o perspektivách rozvoje této oblasti a možné spolupráci.

Anotace jednotlivých příspěvků je možno nalézt zde.

Sborník konference