Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

PŘÍJMOVÁ NEROVNOST A DAŇOVÁ PROGRESIVITA: Gini, Theil, Suits a polarizační indexy pro Českou republiku

(Bohatnou bohatí a chudnou chudí? A jaký vliv mají na rozdělování ekonomických produktů daně?)

Místo a čas konání

Čas konání: 6. 3. 2008 od 16:00

Místo: Areál Jinonice, učebna 4019

  • Přístupy měření nerovností: přehled (Martin Kryl)

  • Ex post a ex ante měření příjmové nerovnosti a daňové progresivit (Jan Brůha, Milan Ščasný)

Cíl semináře:

Jaké indexy se užívají na měření nerovností? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Jak se měnila příjmová nerovnost v ČR v průběhu let 1993-2005? Kdo platil jednotlivé daně? Které daně platili relativně chudší domácnosti? Které daně jsou v České republice více regresivní, zejména s ohledem na daně přímo související se životním prostředím (DPH u energií, spotřební daně na motorová paliva, DPH v dopravě). Zvyšovalo soc-dem vládnutí nerovnost a daňovou progresivitu? Je index, pomocí kterého měříme nerovnost a progresivitu, citlivý na předpoklad řazení domácností? Je odhad indexů robustní a jsou pozorované změny (odhadů) indexů statisticky významné? Jak se změní příjmová nerovnost a daňová progresivita při změně daní a/nebo při environmentální daňové reformě?

Obsah semináře:

Martin Kryl diskutuje různé přístupy měření nerovností s důrazem na jejich výhody a nevýhody. V hlavní druhé části semináře, Jan Brůha a Milan Ščasný, aplikují odhadují Gini, Theil, Suits a polarizační indexy na ex ante a ex post měření příjmové nerovnosti a daňové progresivity v České republice. Analyzují statistickou inferenci odhadů indexů pomocí „moon bootstrapu" s cílem zjistit efekt vlivných pozorování, a tím robustnost odhadu indexů. Ex post analýza je zaměřená na měření příjmové nerovnosti České republiky od jejího vzniku až do roku 2005. I když nerovnost se pro celou analyzovanou populaci nemusí měnit, ke změnám nerovnosti může docházet mezi jednotlivými skupinami populace. Zda tomu tak je, měří autoři polarizačními indexy. Podobně je předmětem výzkumného zájmu progresivita/regresivita jak celého daňového systému ČR, tak jeho jednotlivých položek. Díky odhadu poptávkového systému domácností nakonec měří vliv změny zdanění na příjmovou nerovnost (Gini) a daňovou progresivitu (Suits), tj. jak bude daňová změna ovlivňovat distribuci a relativní velikost placených daní chudšími skupinami domácností.

Podkladový materiál:

Ke stažení zde

Výzkum vznikl za podpory MŠMT ČR v rámci výzkumného projektu DISTRIBUCE podporovaného prostřednictvím Národního Programu Výzkumu II.