Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

31. ledna - Informace pro životní prostředí

Program:

1. Informace pro životní prostředí a udržitelný rozvoj: výzva pro výzkum i aplikace - prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky ŽP

2. Rozvoj informatiky v resortu životního prostředí - Ing. Jiří Hradec, ředitel odboru informatiky MŽP ČR

3. Informačního servis o životním prostředí Prahy - Ing. Jaroslav Šolc, Magistrát hl. m. Prahy, odbor informatiky