Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

27. března - Indikátory životního prostředí a udržitelného rozvoje: Výzvy a problémy s agregací dat

Program:

1. Možnosti hodnocení životního prostředí a udržitelného rozvoje - prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK

2. Index lidského rozvoje - prof. Zdeněk Pavlík, Přírodovědecká fakulta UK

3. Index kvality ovzduší - RNDr. Bohumil Kotlík, Státní zdravotní ústav (pdf, 235 kB)