Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

29. května - Ochrana ovzduší: Od dat k informacím

Program:

1. Od dat k informacím: Management kvality ovzduší z hlediska ochrany materiálů - RNDr. Alena Bartoňová

2. Územní interpretace dat kvality ovzduší v ČR - RNDr. Iva Hůnová, CSc. (pdf, 176 kB)