Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

26. února - Trvale udržitelný rozvoj očima technických věd

Zajímá Vás, čím přispívají technické vědy k trvale udržitelnému rozvoji? Zapomnělo se na techniku ve strategii udržitelného rozvoje? Je technika hrozbou nebo naopak nadějí pro lidstvo a životní prostředí 3. tisíciletí? Je technika připravena na přechod od „koncových technologií" k celkové dematerializaci výroby, snižování energetické náročnosti a k minimalizaci odpadů?

Na tyto otázky můžete nalézt odpověď během vystoupení a v následné diskusi s odborníky ČVUT: Prof. Ing. Františkem Drkalem, CSc. (příspěvek o úpravě tepelného stavu a čistoty ovzduší ve vnitřním prostředí), Ing. Jiřím Hejmou, CSc. (ochrana ovzduší a emise tuhých znečišťujících látek) a s Doc. Ing. Richardem Novým, CSc. (zdroje hluku a protihluková opatření).

Seminář moderoval prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.