Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

28. ledna - Dopady klimatické změny na terestriální ekosystémy

Zkušenosti z experimentálního ekologického pracoviště Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech přednesl Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., ředitel Ústavu ekologie krajiny AV ČR, v rámci představení výzkumného záměru ÚEK „Ekologie člověkem ovlivňované krajiny": impaktové studie vlivu zvýšené koncentrace CO2 a UV-B radiace na lesní dřeviny, utilizace energií a látek v produkci biomasy, kapacita terestriálních ekosystémů poutat vzdušný uhlík, využití zobrazovacích fluorescenčních technik pro monitorování fotosyntetické aktivity.