Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

25. února - Zdraví a životní prostředí

Program:

Možnosti využití metod molekulární epidemiologie - MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR

Hodnocení rizika znečištění ovzduší v Praze - MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ústav experimentální medicíny AV ČR