Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

25. března - Kvalita života obyvatel v okolí JE Temelín - sociologický výzkum

Proces v Melku a následná opatření - RNDr. Miroslav Martiš, Komise pro posouzení vlivu JETE na životní prostředí

Kvalita života obyvatel jako sociologický koncept, Sociologický výzkum v okolí JETE - PhDr. Ivan Rynda (COŽP UK), Ing. Jan Těšitel, CSc. (ÚEK AV ČR).