Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

27. května - Poslední vývoj environmentální politiky v mezinárodním měřítku

• závěry právě skončeného zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v New Yorku (pdf, 141 kB)

• poslední aktivity Evropské agentury pro životní prostředí v Kodani,

• OECD ad hoc pracovní skupina zabývající se udržitelným rozvojem,

• závěry konference ministrů životního prostředí "Environment for Europe" v Kyjevě - Prezentace přednášky,

Millennium Ecosystem Assessment.

Promluvili a diskusi s účastníky vedli prof. Bedřich Moldan a Ing. Jiří Dlouhý z Centra pro otázky životního prostředí UK.