Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

27. ledna - Seminář věnovaný terminologii udržitelného rozvoje

Na tomto semináři byly diskutovány možné české ekvivalenty pojmů stakeholder, (human, ecosystem) well-being, provisioning services, land-use a governance.

Závěry ze semináře jsou zde - viz. článek "Terminologie udržitelného rozvoje". Tamtéž se můžete zapojit také do on-line diskuse na toto téma.