Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

24. února 2004 - Metody vyhledávání vědeckých informací: viditelný x neviditelný web

PhDr. Richard Papík, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Seminář se věnoval problematice vyhledávání a získávání odborných informací a znalostí z prostředí volného Internetu, ale i mimo Internet. Většina uživatelů se v prostředí Internetu orientuje, ale zůstává jim utajen svět tzv. neviditelného webu, který není indexován žádným vyhledávacím prostředkem (robotem). Jde zejména o prostředí komerčních bází dat, databázových center a databázových knihoven. Seminář byl doprovázen praktickou případovou studií. Podrobné materiály k semináři jsou k dispozici zde.