Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

25. května 2004 - Připravovaná dopravní politika ČR: zklamání nebo úspěch z hlediska životního prostředí?

Pracovní skupina Ministerstva dopravy připravila novou dopravní politiku pro léta 2004 - 2013. Tento dokument má stanovit rámec dalšího rozvoje doprav v ČR v tomto období. Nová dopravní politika vzniká v době, kdy doprava stále představuje jednu z největších environmentálních zátěží v ČR. Je proto vhodné, aby byly nástroje vedoucí ke snižování zátěže ŽP do politiky zařazeny. Jsou však zahrnuty v dostatečné míře? Využívají všechny možnosti? O tom se diskutovalo v rámci našeho semináře.

Na semináři vystoupili: Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. (Fakulta dopravní ČVUT, zpracovatel nové dopravní politiky), RNDr. Miroslav Patrik (Děti Země), Ing. Jana Svobodová (Centrum pro komunitní práci, členka SEA týmu).