Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

30. listopadu 2004 - Externí náklady způsobené výrobou elektřiny a tepla, dopravou a spalováním odpadů: aplikace metodiky ExternE

 
Program:

Úvod: Proč kvantifikovat externality? - Mgr. Milan Ščasný, COŽP UK (pdf, 129 kB)

Představení metody ExternE - Mgr. Miroslav Havránek, COŽP UK (pdf, 287 kB)

Kvantifikace externalit z výroby elektřiny a tepla - Ing. Jan Melichar, COŽP UK (pdf, 189 kB)

Externality z dopravy - Mgr. Miroslav Havránek, COŽP UK (pdf, 292 kB)

Externality vznikající při nakládání s odpady (Malešice, SAKO Brno, Termizo Liberec) - Mgr. Miroslav Havránek, COŽP UK (pdf, 150 kB)

Prezentace přednášek v zazipované složce je možno stáhnout zde (0,9 MB).

Informační booklet Evropské komise External Costs: Research results on socio-environmental damages due to electricity and transport. Brussels: Directorate-General for Research. 2003. Ke stažení zde (zazipovaný PDF soubor, 3 MB).