Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Seminář k terminologii udržitelného rozvoje

Seminář byl pořádán v rámci cyklu Supra Solidam Petram. Byly diskutovány možné české ekvivalenty pojmů stakeholder, (human, ecosystem) well-being, provisioning services, land use a governance.

Závěry semináře naleznete na stránkách našeho I-Zpravodaje.

Rozvoj každého mladého oboru je přirozeně doprovázen nejasnostmi v převodu svých klíčových výrazů z původního jazyka. Rádi bychom, aby si udržitelný rozvoj v českých zemích postupně vydobyl místo jako uznávaný obor. K tomu je potřeba ustálený pojmoslovný aparát. Náš seminář doufejme představuje jeden z vývojových kroků k takovému ustálení.

Z řádků zápisu obou seminářů je patrné, že vývoj odborné terminologie udržitelného rozvoje je nekončící proces. Rádi bychom jej i nadále podporovali, proto vám nabízíme možnost zapojit se do on-line diskuse.

Jako výstup našich aktivit v oblasti terminologie udržitelného rozvoje je k dispozici tištěný sborníček. Obsahuje také závěry z předchozího terminologického semináře, pořádaného Centrem pro otázky životního prostředí UK v dubnu 1996. 

Místo konání: areál UK Jinonice, U kříže 8, Praha 5 - Jinonice