Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Předmět přibližuje studentům magisterského studia Přírodovědecké fakulty UK a dalším zájemcům o danou problematiku didaktické přístupy ke konceptu udržitelného rozvoje, který je v současnosti jako kroskurikulární téma součástí většiny rámcových vzdělávacích programů jak v primárním, tak v sekundární úrovni vzdělávání.

Cílem přednášky je navázat na znalosti studentů o konceptu/strategii udržitelného rozvoje, který je v současnosti u nás i celosvětově prosazován na různých úrovních (mezinárodní i národní politické strategie, různé typy národních a mezinárodních nepolitických iniciativ, firemní kultura) a představit možnosti, jak tuto problematiku didaktizovat, tedy přenášet na úroveň základních a středních škol, ale také na úroveň vzdělávání dospělých. Součástí kurzu je rovněž představení způsobů hodnocení pomocí indikátorů vzdělávání a mezinárodních výzkumů.

Garant: Svatava Janoušková

Kurz v informační systému UK