Environment Centre cz bw204
 

ŠČASNÝ, Milan, et al. Modelování dopadů environmentální regulace : Sborník z konference : Praha, 2. prosinec 2010. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2010. 28 s. ISBN 978-80-87076-15-6.

Anotace

Sborník je výstupem z konference "Modelování dopadů environmentální regulace". Cílem konference bylo představit výsledky projektu, který byl zaměřen na modelování dopadů návrhů II. etapy ekologické daňové reformy a to jak v podobě dopadů na celou ekonomiku (mj. na HDP, zaměstnanost, emise) pomocí ekonometrického modelu E3ME a nově vyvinutého modelu všeobecné rovnováhy CZEGE3, tak i dopadů v rámci sektorů výroby elektřiny a dopravy pomocí sektorových modelů dílčí rovnováhy MESSAGE a TREMOVE (např. vliv na energetický mix, resp. na skladbu vozového parku a emise daného sektoru).

Dále byly představeny odhady administrativních nákladů stávajících a navrhovaných environmentálních daní a poplatků a rozsah internalizace externích nákladů z energetiky prostřednictvím stávajících ekonomických nástrojů.

Sborník z konference i s odkazy na prezentace v obsahu naleznete zde (pdf, 881 kB)