Environment Centre cz bw204
 

Virtual Campus for a Sustainable Europe : Best Practice Guidebook. 1st ed. Thessaloniki : University of Macedonia, Economic and Social Sciences, 2009. 123 s. Dostupné z WWW: <http://www2.leuphana.de/vcse/uploads/media/VCSE_Best_Practice_Guide.pdf>.

Anotace

Partneři Centra pro otázky životního prostředí v projektu Virtual Campus for a Sustainable Europe z řecké University of Macedonia vydali manuál Virtual Campus for a Sustainable Europe : Best Practice Guidebook. Obsahuje zkušenosti partnerů při zakládání, řízení a rozšiřování "virtuálního kampusu pro udržitelný rozvoj Evropy", jako i obecnější zkušenosti využitelné pro tvorbu regionálních e-learningových sítí.