Environment Centre cz bw204
 

Udrzitelny rozvoj - vybrane tistene publikace a nosice CD-ROMCitace

Udržitelný rozvoj : vybrané tištěné publikace a nosiče CD-ROM. KOVANDA, Jan (ed.). Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2001. 84 s. ISBN 80-238-6647-8.

Udrzitelny rozvoj - vybrane tistene publikace a nosice CD-ROMCitace

Udržitelný rozvoj : vybrané tištěné publikace a nosiče CD-ROM. KOVANDA, Jan (ed.). Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2001. 84 s. ISBN 80-238-6647-8.

Anotace

Jak napovídá již samotný název, tento katalog podává přehled vybraných tištěných publikací a nosičů CD-ROM, které obsahují převážně interpretovaná data souviesjící s udržitelným rozvojem. Sběrem těchto dat (monitoring, měření, šetření) a jejich správou v různých databázích jsou většinou ústředními orgány státní správy pověřeny jejich servisní organizace. Vedle státního sektoru však na sběr a správě dat participuje taktéž řada nevládních organizací. V katalogu jsou uvedeny především periodicky vydávané materiály - ročenky, zprávy y monitoringu, roční zprávy apod., zmíněno je však i několik aktuálních publikací neperiodického charakteru. hlavní důraz je kladen na publikace, dotýkající se environmentálního rozměru udržitelného rozvoje, opominut však není ani rozměr sociální, ekonomický a institucionální. Cílem katalogu je poskytnout čtenářům alespoń záklandí orientaci v na první pohled velmi různorodé směsici informací, nezbytnou k chápání celospolečenského vývoje směrem k udržitelnému rozvoji.