Environment Centre cz bw204
 

CR - Deset let URCitace

Česká republika 2003 : Deset let udržitelného rozvoje? KUŠKOVÁ, Petra (ed.). Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2003. 72 s. ISBN 80-239-2010-3.

Anotace

"Nejen v souvislosti s blízkým vstupem České republiky do Evropské unie je namístě klást si otázku: vyvíjí se Česká republika po pěti desetiletích nesvobody způsobem, který nejen zajistí naše členství ve společenstvích vyspělých států, ale také způsobem, jehož cílem bude vysoká kvalita života současné i budoucích generací? Kvalitu života přitom nelze ztotožňovat pouze s uspokojováním materiálních potřeb: přes různost pohledů sem budou jistě patřit hodnoty jako zdraví, kvalitní životní prostředí, dobré vztahy, sociální uplatnění atd.O tom všem vypovídá tato publikace, kterou připravilo Centrum pro otázkyživotního prostředí."

prof. Ivan Wilhelm, 19.8.2003

Ke stažení

všechny části jsou ve formátu pdf - každá o velikosti cca 1 MB

1. část (str. 1 - 5)

2. část (str. 6 - 12)

3. část (str. 13 - 20)

4. část (str. 21 - 27)

5. část (str. 28 - 34)

6. část (str. 35 - 40)

7. část (str. 41 - 47)

8. část (str. 48 - 54)

9. část (str. 55 - 60)

10. část (str. 61 - 72)