Environment Centre cz bw204
 

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, MÁCA, Vojtěch. Evropský výzkum socioekonomických překážek udržitelné mobility. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, 2007. 37 s. ISBN: 978-80-87076-05-7.

Anotace

Tato brožura vznikla jako úvod do problematiky socioekonomických překážek udržitelné mobility pro účastníky pražské konference MOBIDAYS. Tato konference je součástí projektu „MOBIDAYS – Dny udržitelné mobility", jehož cílem je nalézt a prozkoumat silné stránky a překážky, s kterými se potýkají nejvýznamnější výzkumné a demonstrační projekty v oblasti udržitelné mobility v EU i ve světě.

Ke stažení

anglická verze publikace

K zapůjčení

Publikaci naleznete k zapůjčení zde.