Environment Centre cz bw204
 

KOLÁŘOVÁ, Hana. Udržitelný rozvoj : Hledání cest, které nekončí. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 186 s. ISBN 80-87076-02-8.

Anotace

Sborník statí Hany Kolářové s příznačným názvem Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí zachycuje proměnu světa a života viděnou prizmatem udržitelnosti, „sustainability“. Jde o příklady z historie i současnosti zahrnující četné oblasti praxe, které lze také v různých kontextech použít jako případové studie.

Obsah

Obsah s předmluvou naleznete zde.