Environment Centre cz bw204
 

Sustainability Indicators : A Scientific Assessment. Edited by Tomáš Hák, Bedřich Moldan, Arthur Lyon Dahl. 1st edition. Washington : Island Press, 2007. 448 s. SCOPE Series; sv. 67. ISBN 9781597261302.

Anotace

Zatímco koncept udržitelnosti bylo široce přijat, byl pouze vágně definován a je nesmírně obtížné měřitelný. Indikátory udržitelnosti jsou kriticky důležité k tomu, aby se mohlo toto široké pojetí udržitelnosti vůbec nějak uplatnit v praxi. Představují totiž konkrétní měřítka, podle nichž činitelé a veřejnost mohou posuzovat pokrok ve směru udržitelnosti.

Tato publikace zachycuje současný stav vývoje indikátorů udržitelnosti. Představuje komplexní hodnocení vědeckých postupů při tvorbě různých indikátorů, se zvláštním důrazem na jejich použití jako komunikačních nástrojů. Přispěvatelé čerpají ze svých zkušeností s akademickými pracovníky a odborníky z praxe při popisu konceptuálních výzev, které s sebou nese měření něčeho tak složitého, jako udržitelnost na místní, regionální, národní i celosvětové úrovni. Kniha také poskytuje přehled stávajících ukazatelů k posouzení možností jejich lepšího využití, poukazuje na to, které indikátory jsou využívány nadměrně a které naopak nedostatečně.

Tato kniha může pomoci plánovačům a politikům najít ty indikátory, které jsou připravené k použití a odpovídají jejich potřebám, a výzkumníkům zase identifikovat problematická místa ve vývoji indikátorů, v nichž je nejvíce zapotřebí pokroku. Všichni čtenáři zde naleznou rady, jak co nejefektivněji použít indikátory pro podporu rozhodování.