Environment Centre cz bw204
 

MEZŘICKÝ, Václav. Základy ekologické politiky : Svazek 41. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 156 s. ISBN 80-85368-96-X.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je jednačtyřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře. 

 

"[...] Skripta "Základy ekologické politiky" shrnují základní poznatky o nejdůležitějších ekologických problémech a zároveň podávají i filozofický výklad příčin, které je vyvolaly. V dalších kapitolách se popisuje krize moderního státu a současného politického systému, kterou se vysvětluje malá účinnost dosavadní ekologické politiky. Jediným východiskem je transformace státu i vznik nové formy politiky, které musí rozvíjet a využívat instituce a mechanismy, právní, ekonomické, organizační, jež se v miulých desítiletích již osvědčily. O nich informují kapitoly druhé poloviny skript. Jde o problémy globální, které bez mezinárodní spolupráce nejsou řešitelné: i ta se postupně rozvíjí. O tom jsou závěrečné kapitoly. [...]"

z Předmluvy autora