Environment Centre cz bw204
 

ČURDA, Dušan; FUCHSOVÁ, Alena. Ekologická bilance - hodnocení životního cyklu : Svazek 39. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 60 s. ISBN 80-85368-95-1.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je devětatřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.