Environment Centre cz bw204
 

STALMACHOVÁ, Barbora. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny : Svazek 38. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 155 s. ISBN 80-7078-375-3.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je osmatřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

"Texty skript Základy biologické obnovy průmyslové krajiny jsou určeny posluchačům Technických universit, studujícím obory, související s ochranou a obnovou životního prostředí v průmyslových oblastech České republiky. Studium metod obnovy krajiny navazuje na znalosti v předmětech Ekologie, Lesnictví a zemědělství, popř. Ochrana přírody. [...]"

z Úvodu autorky