Environment Centre cz bw204
 

VEBER, Jaromír. Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení : Svazek 33. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 95 s. ISBN 80-7078-383-4.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je třiatřicátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

"[...] Text přináší charakteristiku systému ekologicky orientovaného řízení podniku a stručné vymezení nejdůležitějších kroků, které firma musí učinit, che-li zavést takový systém. Při jeho koncipování se vycházelo z doporučení normativních dokumentů: nařízení ES nyní EU 1836/93 a norem ISO řady 14000."

z předmluvy autora