Environment Centre cz bw204
 

NEPOMUCKÝ, Petr; SALAŠOVÁ, Alena. Krajinné plánování : Svazek 29. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 100 s. ISBN 80-7078-371-0.

 

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je devětadvacátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.