Environment Centre cz bw204
 

PICKA, Karel; MATOUŠEK, Jiří. Základy obecné a speciální toxikologie : Svazek 28. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 103 s. ISBN 80-85368-91-9.

 

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je osmadvacátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

"Tento učební text byl napsán především jako pomůcka ke studiu předmětu Obecná toxikologie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně. [...]

Cílem části věnované základům obecné toxikologie je podat především výklad základních toxikologických pojmů, uvést hlavní faktory ovlivňující působení chemických látek a popsat proces interakce mezi škodlivinou a organismem. Do této části jsou zařazeny i informace o limitování škodlivin ve složkách pracovního a životního prostředí, hodnocení koncentrací škodlivin v ovzduší, o biologických expozičních testech a získávání toxikologických údajů o chemických látkách.

Část věnovaná speciální toxikologii je velmi stručným až heslovitým souhrnem nejzákladnějších informací o anorganických látkách a prakticky nejvýznamnějších skupinách organických sloučenin.ˇ[...]

Třetí část skript je věnována legislativě týkající se chemických škodlivin. [...]"

z předmluvy autorů